Nyomtatás

15 turandot plakatAz előadás plakátjaOpera három felvonásban, olasz nyelven. A Brünni Nemzeti Színház – Janaček Opera vendégjátéka.

Szövegkönyv: Giuseppe Adami és Renato Simoni
Fordítás: Jánszky Lengyel Jenő

Szereplők: Turandot - Maida Hundeling, Altoum császár - Ivan Choupenitch, Timur - Ladislav Mlejnek, Calaf - Oleg Kulko, Liù - Daniela Straková-Šedrlová, Ping - Jiří Brückler, Pang - Zoltán Korda, Pong - Petr Levíček, Mandarin - David Nykl

Közreműködik: a nyíregyházi Cantemus Kórus Gyermekkórusa (művészeti vezető: Szabó Soma) és a Brünni Nemzeti Színház Zenekara

Díszlettervező: Daniel Dvořák
Jelmeztervező: Simona Rybáková
Karmester: Jakub Klecker
Rendező: Jiři Nekvasil

2015. 06. 14., vasárnap 21:00 – Miskolc, Jégcsarnok


Cselekmény

I. felvonás

Nyitány nélkül indul az opera. Első helyszín: a Tiltott Város bástyafala előtti tér. A várfal tetején kivégzett hercegek karókra tűzött koponyái láthatók. Alkonyodik, a pekingiek egy császári rendeletet felolvasó mandarin köré gyűlnek. A mandarin kihirdeti: a császár lánya ahhoz a fejedelmi származású emberhez megy feleségül, aki megfejt három rejtvényt, melyeket a lány ad föl neki. Aki nem tudja a helyes válaszokat, az meghal. A tömeg a legutóbbi próbán elbukó perzsa herceg halálát várja, Pu-Tin-Pao hóhérért kiáltanak. A katonák próbálják kordában tartani a tömeget. A zűrzavarban fellökik a vak Timurt, a tatárok száműzött fejedelmét, akit hűséges szolgálólánya, Liu próbál fölsegíteni. A segítségére siető Kalaf herceg, az aggastyánban apjára ismer. Timur elmeséli fiának, hogy Liunak köszönheti a boldogulását. Liu boldog, hogy viszontlátja a herceget, hiszen titkon szerelmes bele. A tömeg közben a perzsa herceg kivégzését kéri, majd ifjú kora miatt kegyelmet követelnek neki. Turandot nem kegyelmez, a perzsa herceget lefejezik. Az ifjú Kalaf, mikor megpillantotta Turandotot, szerelmes lett bele, és elhatározta, hogy elmegy a palotába megválaszolni a hercegnő kérdéseit. Az apja és a szolgálólány kétségbeesve próbálják lebeszélni tervéről, megjelennek a lefejezett kérők szellemei is. Az ifjú herceg azonban háromszor megszólaltatja a palota előtti gongot, ezzel jelezve, hogy készen áll a megmérettetésre.

II. felvonás

Első kép
Miniszter-hármas: Ping, Pang és Pong jönnek be. Készülnek a próbatétek utáni eseményekre. Pong az esküvő szervezését vállalja, Pang a temetését, Ping Kína régi, nyugalmas életének eltűnése miatt siránkozik. Az elmúlt három évben huszonhét ifjút végeztek ki Turandot miatt. Ahogy elábrándoznak a múlton, a zene is idillivé szelídül. Kintről behallatszik, hogy a hóhérsegédek ismét pallost fennek, s nép bíztatja őket. A miniszterek fölidézik néhány kivégzett herceg emlékét. Tudják, hogy Turandotot már megérintette a szerelem, már vágyik rá, s bíznak benne, hogy a mai próbatétek után lakodalmat készíthetnek végre elő.

Második kép
A császári palota főterén gyülekezik az udvar népe. Bevonul nyolc vén bölcs, akik három papírtekercset hoznak, amelyek Turandot találóskérdéseinek a megfejtéseit tartalmazzák. A kórus Altoum császárt élteti, aki fölajánlja Kalafnak: szabadon eltávozhat. A császárnak elege van már lánya kegyetlen játékából. Nem akar több vért ontani. Kalaf nem él a lehetőséggel, maradni akar. A császár sorsára engedi. A mandarin ismét elmondja a császári hirdetményt, amit az első felvonás elején is hallottunk. Megérkezik Turandot, aki figyelmezteti Kalafot a rá leselkedő veszélyre, a herceg azonban követeli a három kérdést. Turandot elmeséli ősanyja, Lou-Ling császárnő történetét, aki évszázadokkal ezelőtt élt, és erős kézzel kormányozta a birodalmat. Ám egyszer a tatárok lerohanták Kínát, s egy férfi a győztesek közül meggyalázta a császárnőt, akinek sikolya azóta is kísért a palotában. Lelke Turandotban él tovább, aki most bosszút áll érte a férfinemen. Nem akar senkié lenni, ezért találta ki a három találóskérdést. Turandot fölteszi az első talányt: „Sűrű éjhomályból ébred egy kósza, lidérces fantom. Széttárja fénylő szárnyát, lengve szárnyal a nagyvilágon át. Reszket érte, ki látja, esengve hívja és várja. De tovatűnik, ha jő a hajnalóra, hogy a szívükben újra éljen, Föltámad minden éjen, és meghal virradóra.” Kalaf magába néz, saját érzései közt ráismer a reményre és közli a megfejtést: a REMÉNY. A bölcsek ellenőrzik a tekercseken, hogy helyes a válasz. Turandot fölvezeti a második feladványt: „Forrón ég, mint a láng, és mégse láng. Néha részeg, vad mámor, mely lázong, lüktet és tombol. A tétlenségben eltesped, elernyed, hogyha meghalsz, megdermed, mint a jég. De föllobog hatalmasan a vágyban. A hangja, mint messzi rianásé, a színe izzó, mint alkonyi bíbor.” Kalaf fölfedezi, hogy a leírás a vérére illik. A nép bíztatja, míg meg nem szólal, aztán kijelenti, hogy a VÉR a megoldás. Ellenőrzik, hogy helyes a válasza. A harmadik talányt Turandot intenzív hangvétellel mondja el: „Jég, mely lángra gyújt téged, s a te tüzedtől még jobban megfagy. Szűzfehér s mégis éjsötét. Ma szabadon bocsájt, hogy légy a rabja, holnap szolgájává tesz s tiéd a trón!” Mivel Kalaf minden gondolata Turandot, amióta először megpillantotta, kitalálja a megoldást: TURANDOT. Ismét ellenőrzik a tekercseken a választ, ami helyes.A nép ujjong, hogy három év után végre győztest ünnepelhetnek. A hercegnő viszont meghátrál, császári atyját kéri, ne kelljen férjhez mennie egy jöttment idegenhez. A császár viszont állni akarja a szavát, és az udvari nép is szavatartásra inti a gőgjében megalázott lányt. Kalaf azonban ad egy egérutat Turandotnak: ha kitalálja a nevét reggelre, megölheti.

III. felvonás

Éjszaka a császári palota kertjében. Kalaf egy pavilon lépcsőjén ül, a távolból a császári küldöttek hangja hallatszik: ma éjjel senki sem alhat Pekingben, amíg ki nem derül a győztes idegen neve és kiléte, mert Turandot így rendelkezett. Kalaf a hercegnőre gondol, és biztos benne, hogy az álmatlanul bámulja a csillagokat ma éjjel, és reggel egymáséi lesznek. Ping, Pang és Pong lepik meg Kalafot. Elmondják neki, hogy ha nem derítik ki a nevét reggelre, a hercegnő a fejüket véteti. Ping érdeklődik a hercegnél, mivel érné be, hogy lemondjon Turandotról. Először háremhölgyeket hozat neki, de Kalafnak nem kellenek. Aztán kincsesládákat rakat elé, de mivel ez sem kell neki, felajánlják, hogy kiszöktetik Pekingből és egy másik birodalom trónjára ültetik. Kalaf visszautasítja a vesztegetést, mert neki Turandot kell. Az emberek rémülten emlékeztetik a herceget, hogy Turandot kegyetlen, és addig fog kínoztatni bárkit, amíg meg nem tudja az idegen nevét. Elkeseredésükben már épp megkéselnék Kalafot, amikor pribékek érkeznek, akik Timurt és Liút hozzák, mivel kiderült, hogy ők ketten személyesen ismerik az idegen herceget. Kalaf váltig állítja, hogy az öreg és a lány nem ismerik őt. Megjelenik Turandot. Ping elővezeti neki, hogy az elfogott öregember és lány tegnap beszélt az idegennel, tehát ismerik egymást. Kínoztassa meg őket, ha tudni akarja az idegen nevét. Timurral kezdenék, de Liu közbeszól: azt állítja, egyedül ő tudja a nevet. Turandot megkötözteti Kalafot, Liút pedig kínozni kezdik a pribékek. Liu megadóan közli, hogy bármilyen fájdalmat is okozzanak neki, hallgatni fog. Turandot megkérdi tőle, milyen erő az, ami erre képessé teszi. Liu elmondja: a szerelem ad neki erőt, amit a herceg iránt érez. Liu kirántja az egyik katona kardját, és leszúrja magát vele. Timur Liu mellé térdel, s mikor rádöbben, hogy a szolgálólány halott, keservesen kiáltja a népnek, hogy Liu lelke bosszút fog állni azokon, akik miatt meghalt. A miniszterek lelkifurdalást éreznek, a tömeg Liu lelkének bocsánatáért esdekel. Vállukra emelik a halott lányt, és megrendülten elviszik. (Puccini ezen a ponton hagyta abba az opera kidolgozását.) Kalaf és Turandot kettesben maradnak a kertben. A herceg magához öleli a méltóságát egyre kínosabban őrizni próbáló hercegnőt, és megtörténik az első csók. Turandot naivan csodálkozik magán: még sosem érzett ilyen varázslatot. Mostanáig nem tudta, hogy a szerelemben nem megaláztatik nőiségében, hanem felemelkedik. De kéri a herceget: őrizze meg a titkot, hogy megadta magát a szerelemnek. Kalaf ekkor maga mutatkozik be: ő Kalaf, Timur fia. Ismét felajánlja: megöletheti, ha még mindig szégyennek érzi, hogy szerelmes bele. Turandot a nép elé viszi Kalafot.
Zárójelenet: Turandot apja elé járul Kalaffal és bejelenti, hogy tudja az idegen nevét: Szerelem. A nép ünnepli a szerelmespárt és a szerelmet.

címkék: fesztiválok listája: 2015
műfaj: opera
kategóriák: fesztiváli főprogramok